pmktleiden.nl» Tarieven
cloud_bottom
Tarieven

Het uurtarief bedraagt € 65,00
Prijswijziging voorbehouden.

De onderzoeksfase (minimaal 7 uur) wordt in zijn totaliteit gefactureerd, daarna ontvangt u maandelijks een factuur.

Er zijn een aantal verzekeraars dat de therapie (gedeeltelijk) vergoedt. Als psychomotorische kindertherapeute ben ik aangesloten bij de FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen; bij de beroepsvereniging: NVPMKT Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische kindertherapie en bij de RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaiare Zorg.
Heeft u de beschikking over een PersoonsGebondenBudget, dan is valt de therapie onder de vaktherapie en onder de jeugdwet'.
Sinds januari 2007 zijn alle zorgfuncties van het PGB vrijgesteld van omzetbelasting (btw).