pmktleiden.nl» Wat is PMKT?
cloud_bottom

Wat is PMKT?PMKT is geschikt voor kinderen die last hebben van:
Rek


 • druk gedrag
 • passiviteit
 • onhandig of houterig gedrag
 • weinig lichaamsbesef
 • coördinatieproblemen
 • schrijfproblemen
 • concentratieproblemen
 • motivatieproblemen
 • leerproblemen
 • agressief of teruggetrokken gedrag
 • moeilijk vriendjes maken
 • faalangst
 • gespannenheid
 • negatief zelfbeeld


Psychomotorische kindertherapie kan goed zijn voor veel kinderen.
De therapie sluit aan bij datgene wat het jonge kind van nature al graag doet en kan: zingen, bewegen en spelen.
Deze middelen geven het kind de gelegenheid uit te drukken wat het vaak met woorden niet duidelijk kan maken.
U en/of de leerkracht merkt dit aan het gedrag van het kind.
PMKT helpt het kind op weg om op een andere manier met de problemen om te gaan. Psychomotorische kindertherapie helpt door beweging, spel en het gebruik van creatieve materialen
om de vastgelopen ontwikkeling van uw kind weer op gang te brengen.

De veilige omgeving die de therapeut creeërt, zorgt er voor dat er veranderingen ingezet worden,
die uw kind ten goede komen. Uw kind en u kunnen vervolgens na de therapie op eigen kracht verder.


Een kijkje in de PMKT keuken

De eerste sessie:

Karin vindt het spannend om de eerste keer met me mee te gaan en ze praat over van alles.
Ze struikelt bijna over haar benen. Ze mag van mij uit twee dingen kiezen en kiest voor basketbal.
We praten wat over sport en muziek. Zingen vindt ze niet leuk.
Ze mag helaas niet bij basketbalclub want ze heeft last van haar knie.
Om haar wat beter te leren kennen vraag ik haar een gezinstekening te maken.
Als extra opdracht vraag ik om alle gezinsleden in een beweging te tekenen. Ze begint meteen en legt uit wat iedereen doet en hoe iedereen heet.
De poppetjes tekent ze klein met veel kleuren. Tot slot pak ik jongleerballen en vraag wat ze graag zou willen leren.
Karin gooit de ballen niet zo hoog en houdt ze dicht bij zich bij het opvangen.
Door zelf hoog de bal op te gooien gaat zij ook steeds verder.
Uiteindelijk gooit ze de bal tot aan het plafond en ze moet er om lachen.
We lopen weer terug naar de klas en spreken af de volgende keer weer de jongleerballen te pakken.
De jongleerballen zijn goed voor de greep van haar handen, de motoriek en het zintuiglijk waarnemen.

De tweede sessie:

Karin zelf gaat ervaren wat ze allemaal kan. Naast het jongleren, zet ik ook het schrijfproces in gang.
Ik begin met het neerleggen van een groot stuk behang. We pakken allebei een potlood en maken golfbewegingen.
Ik zing er ook een liedje bij en Karin neemt dit over. Karin gaat steeds sneller heen en weer.
Dan gaan we krullen maken en voordat ze het door heeft maakt ze aan het eind een mooie krul voor zichzelf.
Ze heeft het goed gedaan. Na nog meer krullen ontstaan er mooie eeeeee's.
De krullen worden langer gemaakt en er ontstaan mooie llll'en.
Met deze oefening werkt Karin aan een positief zelfbeeld en de fijne motoriek.

De derde sessie:

Ik heb een grote mat en scheerschuim gepakt. Karin vertelt op de gang dat ze op schoolreisje is geweest.
Als ik vraag wat ze allemaal gedaan heeft, tekent ze dit met het scheerschuim.
Het werken met de scheerschuim geeft haar plezier en bevordert het voelen met de vingers.
Later schrijft ze van de kinderen die mee gegaan zijn alle letters op. Een goede oefening voor de fijne motoriek.
Karin krijgt er plezier in en de letters stromen er als het ware uit!