pmktleiden.nl» Werkwijze
cloud_bottom
Werkwijze

bal
De behandeling start met het psychomotorisch onderzoek. Het gedrag van uw kind wordt in kaart gebracht. Er wordt gekeken naar de sterke en zwakke kanten van de volgende aspecten: cognitief (begrip), sociaal (omgang met andere kinderen), emotioneel (gevoelsreactie), motorisch (hoe handig beweegt een kind zich) en sensorisch (het zintuiglijk waarnemen).

Naast het gedrag wordt ook de aanleg, de voorgeschiedenis en de huidige leefomgeving van het kind meegenomen in het onderzoek. Hier worden ouders bij betrokken, maar als het kan ook een juf of meester van het kind.

Het gedrag krijgt hierdoor betekenis en geeft inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek. Vanuit deze analyse kan de therapeut bepalen wat het kind nodig heeft en bekijken of PMKT de meest geschikte behandelvorm is.

De therapie

De therapie start met het focussen op de sterke kanten van het kind. De therapeut laat zich leiden door wat het kind in beweging en spel laat zien. Hierdoor krijgt het kind vertrouwen in de therapeut.

Afhankelijk van de observaties bepaalt de therapeut de aanpak en gebruikt behandeltechnieken die gericht zijn op ontwikkeling, verwerking, oplossing of ik-versterking. Zo kan de therapeut bij zwakke kanten komen, die ervoor zorgen dat de ontwikkeling vastloopt.

Materialen

Blokpuzzel
De therapeut gebruikt bewegings-, expressie-, constructie-, muziek-, ontwikkelings- en symbolische materialen. Bijvoorbeeld tijdens het spelen met een bal wordt een liedje gezongen of er wordt bijvoorbeeld bij symbolisch materiaal een verhaal verteld of er wordt bij schrijfproblemen gewerkt met een schoolbord. Voorbeelden van andere materialen waarmee ik werk zijn: klei, scheerschuim en andere tekenmaterialen.

Met deze middelen en materialen kan het kind zintuiglijke, fysieke, emotionele, sociale en cognitieve ervaringen opdoen. Het kind kan groeien en nieuwe gedragspatronen ontwikkelen.

Het kind krijgt door de therapie meer grip op zijn/haar behoeftes en gevoelens. Vervolgens leert het zichzelf beter begrijpen en accepteren en kan het beter gaan communiceren met anderen.  Het kind gaat zich ook gemakkelijker bewegen. Het bouwt een goed zelfgevoel op, zodat het zich thuis voelt tussen leeftijdsgenootjes, op school en in het gezin.

Ouderbegeleiding en contact met derden

Voor het slagen van de therapie is het belangrijk dat u als ouder kunt inspelen op de nieuwe reactiepatronen die het kind laat zien. Daarom is er regelmatig contact met u over de voortgang van de therapie en de ontwikkeling van uw kind. Als dat nodig of wenselijk is kan contact worden gelegd met bijvoorbeeld de school, de huisarts en/of andere behandelaars.

Behandelduur

PMKT is een individuele therapie voor kinderen van circa 4 tot 12 jaar. De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag. In het algemeen kan de therapie binnen een schooljaar worden afgerond. De therapie wordt wekelijks gegeven en duurt een uur.